top of page
  • Ole Christian Hyggen

Moms på omtvistede krav

Oppdatert: 1. mai 2021

Det er flertall på Stortinget for å endre momsreglene slik at entreprenørene ikke vil måtte innberette og betale merverdiavgift på omtvistede endringskrav i entreprisekontrakter.


Endringen vil innebære at entreprenørene kan fakturere omtvistede krav - og dermed kreve forsinkelsesrenter dersom kravet senere fører fram - uten å måtte forskuttere momsen. Dagens regelverk har i stor grad ført til at entreprenørene har unnlatt å fakturere omtvistede krav pga. likviditetsbelastningen med å ligge ute med momsen inntil kravet er rettskraftig avgjort. Det kan ofte gå flere år før omtvistede krav er rettskraftig avgjort.


Det er ikke avklart når endringene vil bli gjennomført. Foreløpig har Finanskomiteen bedt regjeringen om å foreta nødvendige forskrifts- og/eller regelendringer slik at innberetning og betaling av merverdiavgift ved bygg- og anleggsvirksomhet suspenderes inntil krav er avklart. Stortinget har bedt regjeringen komme tilbake med nødvendig budsjettmessig oppfølging snarest og senest i forbindelse med statsbudsjettet for 2022.


85 visninger0 kommentarer

Siste innlegg

Se alle

Comments


bottom of page