top of page
B0013202.jpg

            SAMFUNNSANSVAR

Retningslinjer for oppfølgning av samfunnsansvar

Advokat Ole Christian Hyggen AS skal være en ansvarlig samfunnsaktør som tar sosiale og miljømessige hensyn i sin virksomhet. I denne forbindelse har selskapet vedtatt følgende retningslinjer for virksomheten:

  1. Advokatfirmaet skal hvert år donere én prosent av overskuddet til et veldedig formål eller en veldedig organisasjon.

  2. Advokatfirmaet vil på jevnlig basis ta på seg pro bono-saker for privatpersoner eller ideelle organisasjoner som har liten eller ingen mulighet til å betale advokatkostnadene ved oppdraget.

  3. Advokatfirmaet skal ikke påta seg oppdrag for selskaper som ikke driver sin virksomhet innenfor regelverket for den aktuelle virksomheten, herunder særlig knyttet til arbeidstakerrettigheter, HMS, miljø og menneskerettigheter, eller som på annen måte ikke opptrer som en seriøs og ansvarlig samfunnsaktør.

  4. Advokatfirmaet skal ha en høy miljøbevissthet og vektlegge miljøhensyn i alle beslutninger vedrørende den daglige driften av firmaet.

  5. Advokatfirmaet skal være medlem av Advokatforeningen, og derved underlagt krav om etterutdanning innen juridiske fag og etikk.

bottom of page