top of page
  • Ole Christian Hyggen

Plundrete plunder og heft

Hva skal til for at en byggherre kan videreføre plunder og heft-krav mot rådgiver? Dette var et av temaene i en sak jeg prosederte for Rambøll mot Kristiansand kommune i Agder tingrett i august.


Tingretten slår fast at kommunen først gjorde en feil da den betalte entreprenørens plunder og heft-krav, og deretter da den krevde erstatning av rådgiveren. Rambøll ble frifunnet og tilkjent fulle sakskostnader.

Etter å ha inngått forseringsavtale og betalt entreprenøren for plunder og heft ved byggingen av nye omsorgsboliger på Strømmehaven i Kristiansand, snudde kommunen seg med regresskrav mot rådgiveren gjennom prosjekteringskontrakten.


Tingretten mente det verken forelå ansvarsgrunnlag eller årsakssammenheng for kravet kommunen rettet mot rådgiveren. Som Borgarting i LB-2017-200908 (Nortura) pekte tingretten på at rommet for feil og mangler som ikke utløser erstatningsansvar er større i et prosjekt med høy kompleksitet enn i et enkelt prosjekt, og viste til tre avgjørende forhold: For det første hadde byggherren et stort ansvar for prosjektets gjennomføring og framdrift når den satt med prosjektleder, prosjekteringsleder og byggeleder. For det andre hadde byggherren undervurdert risikoen knyttet til at det var snakk om et BIM-pilotprosjekt. Og for det tredje innebar organiseringen som generalentreprise at byggherren hadde grensesnittsrisikoen mellom de ulike fagene i prosjekteringsgruppen.

Plunder og heft-saker kjennetegnes av et sammensatt risikobilde, krevende årsaksvurderinger og strenge beviskrav. En byggherre som krever erstatning av sin rådgiver for slike kostnader, drar med seg dette beviskomplekset inn i vurderingen av de alminnelige vilkårene for erstatning. Dommen fra Agder tingrett behandler alle spørsmålene grundig, og viser at kommunen hadde tatt for lett på dem i dette tilfellet.

226 visninger0 kommentarer

Siste innlegg

Se alle

Comments


bottom of page